ŞİŞMANLIĞIN ZARARLARI

 

Ağırlığın artışı organların daha fazla çalışmasına ve gereksiz bir ağırlığın taşınarak yorulmanın erken oluşmasına neden olmakta ve çeşitli hastalık ve komplikasyonların oluşmasını kolaylaştırmaktadır. Bunlara şöyle bir göz atacak olursak;

Diabetes mellitus : Halk arasında şeker hastalığı olarak ta bilinir. Aşırı kalori alımı ve şişmanlığın etkisiyle insülin rezistansında bozukluk oluşması sonucu hiperünsilinemi ve bunun sonucunda hipertrigliseridemia, hiperkolestrolemi, HDL kolesterolünde azalma, LDL kolesterolünde artma sonucunda diabet gelişmektedir.

Aterosikleroz: Şişman kişilerin herhangi bir hareketi yapabilmeleri için daha fazla mekanik enerjiye ihtiyaçları vardır.Bu durumda kalbin çalışma yükü artmakta ve kan basıncının artışına paralel olarak kroner arterlerde trigliserit ve kolesterolün yüksek olmasının etkisiyle de aterosikleroz gelişmektedir.

Kanser: Kanserojen ve kanser ilerletici maddeler birtakım yağlarla ve bunların pişirilme yöntemleriyle (kızartma, kavurma, yakma vs) vücuda alınırlar.

Osteoartrit: Eklemlerde ve belde vücut ağılığının artması ve hareket yeteneğinin azalmasına bağlı olarak oluşur.

Varis ve düztabanlık: Ağırlığın ayaklara yaptığı basınç sonucu oluşmaktadır.

Fıtık: İç organlara destek olan karın ve bacak kaslarının yağlanmaya bağlı olarak fonksiyonunu yitirmesi.

Bronş ve akciğer hastalıkları: Göğüs kafesi ve diyafram etrafında yağ birikmesi.

  • Karaciğer yağlanması.
  • Psikolojik sorunlar.
  • Metabolik sorunlar: Kolesterol, trigliserit yükselmesi gibi
  • Kabızlık ve ishal: Barsakların az veya çok çalışması
  • Ortalama yaşam süresinin %25  oranında kısalması